Zasady przetwarzania danych osobowych

Polityka Prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona prywatności użytkowników jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych. 

1. Dostęp do danych i hosting
Dostęp do naszej witryny internetowej jest możliwy bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową, serwer automatycznie zapisuje tylko tzw. dzienniki serwera, takie jak nazwa żądanego pliku, adres IP użytkownika, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych oraz żądający dostawca usług internetowych (dane dostępowe), a także dokumentuje dostęp do strony internetowej. 

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny oraz udoskonalenia naszej oferty. W kontekście oceny interesów służą one ochronie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest prawidłowe przedstawienie oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w ciągu siedmiu dni od zakończenia wizyty na stronie.

Usługi hostingowe świadczone przez zewnętrznego usługodawcę
W ramach zlecenia przetwarzania danych zewnętrzny usługodawca świadczy dla nas usługi hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które są zbierane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej lub w formularzach dostępnych w tym celu w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie danych na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności.

Ten usługodawca ma siedzibę w kraju należącym do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. gromadzenie i przetwarzanie danych w celu realizacji umowy i utworzenia konta klienta.
Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy użytkownik dobrowolnie przekaże je nam podczas składania zamówienia, kontaktowania się z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej) lub tworzenia konta klienta. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ dane w nich zawarte są niezbędne do wykonania umowy lub załatwienia sprawy, w związku z którą skontaktowałeś się z nami, lub do założenia konta klienta. Bez podania tych danych nie można zrealizować zamówienia, założyć konta klienta ani skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, zależy od formularzy, w których dane są wprowadzane. Podane przez Ciebie dane wykorzystujemy w celu realizacji umowy i odpowiedzi na Twoje zapytania. Po wykonaniu umowy lub usunięciu konta klienta przetwarzanie danych zostanie ograniczone, a dane zostaną usunięte po upływie okresów przechowywania danych określonych w przepisach podatkowych i rachunkowych, chyba że użytkownik wyraźnie wyrazi zgodę na ich dalsze wykorzystywanie lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującym prawem, w którym to przypadku poinformujemy użytkownika o tym oświadczeniu. Konto klienta może zostać usunięte w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy podany w części "Nasze dane kontaktowe i prawa użytkownika" lub skorzystać z odpowiedniej funkcji na koncie klienta.

3 Przesyłanie danych
W celu realizacji umowy przekażemy Twoje dane kurierowi, jeśli będzie to konieczne do dostarczenia zamówionych towarów. W zależności od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybrałeś podczas procesu składania zamówienia, przekazujemy dane dotyczące płatności zebrane w tym celu do instytucji kredytowej, która przetwarza płatność, oraz, w stosownych przypadkach, do dostawcy usług płatniczych wybranego przez nas lub przez Ciebie. Niektórzy dostawcy usług płatniczych sami gromadzą te dane, jeśli użytkownik założy u nich konto. W takich przypadkach, w ramach procesu składania zamówienia, użytkownik będzie musiał zalogować się u dostawcy usług płatniczych, podając swoje dane dostępowe. W takim przypadku zastosowanie mają również zasady ochrony prywatności obowiązujące u danego dostawcy usług płatniczych. Niektórzy współpracujący z nami dostawcy usług płatniczych i kurierzy mają siedzibę w kraju nienależącym do Unii Europejskiej. Dane osobowe będą przekazywane tym firmom tylko wtedy, gdy będzie to konieczne dla celów realizacji umowy.

Przekazywanie danych firmom kurierskim
Jeśli użytkownik udzielił nam wyraźnej zgody na takie działanie w momencie składania zamówienia lub po jego złożeniu, przekażemy jego numer telefonu wybranej firmie kurierskiej, aby mogła się z nim skontaktować przed dostarczeniem zamówienia w celu oddzwonienia lub uzgodnienia dostawy.

Zgodę tę można w każdej chwili wycofać, wysyłając wiadomość na nasz adres kontaktowy . Po wycofaniu przez Ciebie zgody usuniemy Twoje dane przekazane w tym celu, chyba że wyraźnie wyrazisz zgodę na dalsze wykorzystywanie Twoich danych do innych celów lub zastrzeżemy sobie prawo do dalszego wykorzystywania Twoich danych w przypadkach dozwolonych przez prawo, w którym to przypadku poinformujemy Cię o tym oświadczeniu.

4 Biuletyn elektroniczny
Reklama e-mailowa po zapisaniu się do naszego biuletynu 
W przypadku subskrypcji naszego biuletynu będziemy wykorzystywać dane niezbędne do tego celu lub podane przez Państwa oddzielnie, aby regularnie wysyłać Państwu nasz biuletyn pocztą elektroniczną na podstawie Państwa zgody.

5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania biuletynu, wysyłając do nas wiadomość lub korzystając z odpowiedniego łącza w biuletynie. Po rezygnacji z subskrypcji usuniemy Twój adres e-mail, chyba że wyrazisz wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Twoich danych w innych celach lub zastrzeżemy sobie prawo do dalszego wykorzystywania Twoich danych w przypadkach ustawowych - w takim przypadku poinformujemy Cię o tym oświadczeniu.

Biuletyn jest wysyłany w ramach przetwarzania danych w naszym imieniu przez usługodawcę, któremu w tym celu przekazujemy Twój adres e-mail.

Ten usługodawca ma siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6 Pliki cookie i analityka internetowa
W celu zwiększenia atrakcyjności naszej witryny internetowej oraz umożliwienia korzystania z niektórych funkcji wyświetlania odpowiednich produktów lub w celu badania rynku, w naszej witrynie internetowej stosujemy tzw. profilowanie plików cookie. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnej prezentacji naszej oferty w kontekście analizy i oceny naszych interesów. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. pliki cookie sesji). Inne pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki przy kolejnej wizycie na stronie internetowej (trwałe pliki cookie). Okres przechowywania danych jest określony w ustawieniach plików cookie w przeglądarce. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o użyciu plików cookie, a w niektórych przypadkach może zdecydować się na ich akceptację lub odrzucenie.

Używanie Google do analizy internetowej
Nasza strona internetowa korzysta z Google, narzędzia do analizy oglądalności stron internetowych firmy Google Inc (www.google.com). Służy to - w kontekście analizy i oceny zainteresowań - ochronie naszego uzasadnionego interesu polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Serwis korzysta z metod umożliwiających analizę korzystania z witryny przez użytkownika - na przykład z plików cookie. 
Automatycznie zbierane informacje o korzystaniu przez użytkownika z niniejszej witryny internetowej są z reguły przekazywane i przechowywane przez firmę Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na aktywowaną na tej stronie anonimizację adresu IP, Twój adres IP zostanie skrócony przed przesłaniem go na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi zasadniczo nie jest łączony z innymi danymi Google.

Firma Google LLC ma siedzibę w USA i posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualny certyfikat jest dostępny pod tym adresem. W ramach porozumienia między USA a Komisją Europejską, Komisja Europejska ustaliła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm posiadających certyfikat Privacy Shield.


Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził zgodę na powiązanie przez Google historii przeglądania stron i korzystania z aplikacji z jego kontem oraz na wykorzystywanie informacji z konta Google do personalizowania reklam wyświetlanych w witrynie. W takim przypadku, jeśli użytkownik zaloguje się w Google podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Google wykorzysta jego dane wraz z danymi.

8. zawiadomienie o możliwości wydania opinii
Przypomnienie o pozostawieniu recenzji za pośrednictwem bavixo.pl
Jeśli użytkownik udzielił wyraźnej zgody w trakcie lub po złożeniu zamówienia, przekażemy jego adres e-mail firmie Fonetip s.r.o. K Ochozi 663, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem (www.bavixo.pl), aby przypomnieć Ci e-mailem, że masz możliwość przekazania opinii na temat swojego zakupu w naszym sklepie.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, wysyłając wiadomość na nasz adres kontaktowy podany w części "Nasze dane kontaktowe i prawa użytkownika" lub wysyłając oświadczenie bezpośrednio do firmy Fonetip s.r.o.

9 Nasze dane kontaktowe i prawa użytkownika
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji na temat swoich danych osobowych przechowywanych u nas, a także prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia lub przeniesienia tych danych.

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

 10. ochrona danych - obowiązek informacyjny

Administratorem danych osobowych Klienta jest Fonetip s.r.o. K Ochozi 663, Bystřice nad Pernštejnem 593 01, Republika Czeska
Klient może skontaktować się z administratorem za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Fonetip s.r.o. K Ochozi 663, Bystřice nad Pernštejnem 593 01 . Adres poczty elektronicznej: bavixo@bavixo.pl
Administrator przetwarza dane osobowe Klienta podane w momencie dokonywania zakupu: imię, nazwisko, adres dostawy, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

Dane osobowe klienta mogą być przetwarzane w celach marketingowych na podstawie jego zgody, w tym zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą telefoniczną lub elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia). Klient ma prawo nie podawać swoich danych osobowych, ale w takim przypadku nie będzie mógł otrzymywać newslettera i innych informacji handlowych. Szczegółowe zasady dotyczące wysyłania newsletterów zawarte są w Polityce Newslettera.
Dane osobowe klienta są również przetwarzane w następujących celach:
(a) przekazywanie danych osobowych Klienta do Spółki,

świadczenie przez Bank usługi polegającej na udostępnianiu infrastruktury do przetwarzania płatności przez Internet na rzecz sklepu internetowego (podstawa prawna: 
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia).
przetwarzanie i rozliczanie przez Bank płatności dokonywanych przez klientów sklepu internetowego za pośrednictwem Internetu przy użyciu instrumentów płatniczych. 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia).
w celu weryfikacji prawidłowości wykonywania umów zawartych ze sklepem internetowym, w szczególności w celu zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: 
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia).
b) przekazywanie danych osobowych Klientów do Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

W przypadku dostawy Towarów przesyłką kurierską, dane osobowe Klienta zostaną ujawnione w zakresie niezbędnym do dostarczenia zamówionych Towarów.
Zgodnie z obowiązującym prawem możemy przekazywać dane osobowe Klienta podmiotom, które przetwarzają je w naszym imieniu, tj. firmom świadczącym usługi IT, partnerom biznesowym. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt 5 i 6, dane osobowe mogą być ujawniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Dane osobowe Klientów mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym do żądania ich udostępnienia na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub organom nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych.
Dane osobowe klientów nie są przekazywane odbiorcom w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacjom międzynarodowym.
Dane osobowe każdego Klienta będą przetwarzane przez Spółkę przez okres ściśle niezbędny do realizacji celu, tj. przez okres realizacji i rozliczeń wynikających z Zamówienia, Umowy, przez cały okres gwarancyjny i pogwarancyjny, a także przez okres przewidziany przepisami prawa, w którym Klient lub Spółka mogą dochodzić roszczeń, w tym roszczeń wynikających z niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Zamówienia, Umowy, gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdy Klient ma prawo do:
(a) żądać od Firmy dostępu do danych osobowych

b) zażądać od Spółki poprawienia danych osobowych,

c) zażądać od Spółki usunięcia danych osobowych,

d) zażądać od firmy ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

f) przekazywania danych osobowych klienta na jego żądanie.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie zgodnie z metodami i procedurami, które mają zastosowanie do powyższych celów przetwarzania.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizację Zamówienia Klienta. 
W przypadku podania przez Klienta danych osobowych w celu przekazania danych osobowych przed zawarciem umowy sprzedaży towarów (lub usług) nabywanych w Sklepie Internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku z przyjętym przez Sklep Internetowy modelem biznesowym działania.

W przypadku przekazania Bankowi danych osobowych Klienta w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Klienta w Sklepie Internetowym za pomocą płatności, podanie danych jest niezbędne do realizacji płatności oraz przekazania Bankowi przez Sklep Internetowy potwierdzenia jej realizacji.

W przypadku przekazywania danych osobowych Klienta do Banku w celu weryfikacji prawidłowości wykonania umów zawartych ze Sklepem Internetowym, w szczególności w celu zapewnienia ochrony interesów płatników w związku z ich roszczeniami, podanie tych danych jest niezbędne do umożliwienia wykonania umowy zawartej pomiędzy Sklepem Internetowym a Bankiem.

Prawo do sprzeciwu
Jeśli przetwarzamy dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności - w kontekście analizy i oceny interesów - w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu w tym celu - ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik może w każdej chwili skorzystać z prawa do sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w innych celach, prawo do sprzeciwu przysługuje wyłącznie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów i praw lub jeśli przetwarzanie służy ustanowieniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń.

Powyższe nie ma zastosowania, jeśli przetwarzanie danych odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych w wyżej wymienionym celu.